Fjernelse af visdomstænder hos lokal tandlæge

13 April 2021 Astrid Pedersen

I løbet af de sene teenageår eller tidlige tyvere bliver mange af os beriget med op til fire ekstra tænder, som sidder placeret bages i munden, ligeligt fordelt i over og under kæbe. Disse tænder kaldes visdomstænder og vil ikke altid give anledning til problemer. Men i nogle tilfælde kan fjernelse af visdomstænder være nødvendigt.

Hvornår er fjernelse af visdomstænder aktuelt?

Det kan være relevant at fjerne en eller flere af de fire visdomstænder i takt med at de bryder frem.

Mange mennesker har store gener af deres visdomstænder som måske ikke bryder hele vejen igennem tandkødet hvilket kan give anledning til smerter og øge risikoen for betændelse i tandkødet. Der kan nemlig hobe sig madrester op i den lomme af tandkød som dannes rundt om visdomstanden hvilket kan danne grobund for bakterie vækst. Og så er der øget risiko for karies samt abscesser omkring tanden.

Der ud over kan din visdomstand ligge tæt på den bageste kindtand, den såkaldte 12 års tand. I så tilfælde er der risiko for at der opstår skader på 12 års tanden når visdomstanden bryder frem – og derfor vil der være belæg for at fjerne visdomstanden.

Hvordan fjerner man en visdomstand?

En visdomstand kan fjernes ved udtrækning eller ved et kirurgisk indgreb. Et røntgen billede kan afsløre om din visdomstand kan trækkes ud, eller om den skal fjernes ved en operation.

Hvis rødderne sidder pænt og lige kan tanden som regel uden problemer trækkes ud i lokal bedøvelse. Men i nogle tilfælde skal der en kæbe kirurg på banen, for eksempel i tilfælde af at tandens rødder har bredt sig ud eller måske endda er filtret ind i de omkring liggende tænders rødder.

Fjernelse af visdomstænder på tandlægeklinik i Århus

Hos Tandlægerne på Stjernepladsen kan du altid få hjælp til fjernelse af visdomstænder – læs mere på stjerneklinik.dk.

More articles